phone icon+30 22870 23110
divider

separator

Μερική κύρωση του Δασικού Χάρτη

/ 0 Comments /

Μερική κύρωση του Δασικού Χάρτη των πρώην ΟΤΑ Μυκονίων της ν. Μυκόνου, Ερμούπολης, Ανω Σύρου, Γαλησσά, Μάννα, Πάγου Φοίνικα, Χρουσσών, Βάρης, Ποσειδωνίας της ν. Σύρου, Αρτεμώνα, Απολλωνίας της ν. Σίφνου, Κιμώλου της ν. Κιμώλου και Μήλου της ν. Μήλου (άρθρο 17 ν. 3889/2010).

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις τού άρθρου 17 ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α’) «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή τους με:

• την παρ. Ε άρθρου 153 ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94Α’)

• την παρ. 3 άρθρο δεύτερο ν. 4462/2017 (ΦΕΚ 39Α’)

• την παρ. 3.α . άρθρου 5 ν. 4467/2017 (ΦΕΚ 56Α’)

• την παρ. 1 άρθρου 142 ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107Α’)

• το άρθρο 30 ν. 4496/2017 (ΦΕΚ 170Α’)

2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275Α’) «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289Α’), «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», όπως ισχύουν.

4. Την 158576/1579/04.07.2017 απόφαση Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 2373Β’) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου υπολογισμού προεκτιμώμενων αμοιβών για τις εργασίες κατάρτισης δασικών χαρτών».

5. Την 146776/2459/21.10.2016 απόφαση Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532Β’) «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την

παράγραφο 1 εδάφια β’, γ’, δ’ και ε’ του άρθρου 21 του ν. 3889/2010 όπως ισχύει.».

6. Την αρ. πρ. 163993/17 απόφαση Αναπληρωτή Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 4430 Β΄/15.12.2017) «Συμπλήρωση της με αριθμό 146776/2459/21.10.2016 απόφασης Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532Β’) “Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β’, γ’, δ’ και ε’ τού άρθρου 21 του ν. 3889/2010 όπως ισχύει”».

7. Το περιεχόμενο του δασικού χάρτη των πρώην ΟΤΑ Μυκονίων της ν. Μυκόνου, Ερμούπολης, Άνω Σύρου, Γα-

λησσά, Μάννα, Πάγου Φοίνικα, Χρουσσών, Βάρης, Ποσειδωνίας της ν. Σύρου, Αρτεμώνα, Απολλωνίας της ν. Σίφνου, Κιμώλου της ν. Κιμώλου, Μήλου της ν. Μήλου που αναρτήθηκε με την αρ. πρ. 6406/03.02.2017 απόφαση ανάρτησης της Δ/νσης Δασών Κυκλάδων (ΑΔΑ ΨΥ7ΓΟΡ1Ι-ΥΧΔ).

8. Την αρ. πρ. 81722/20-12-2017 απόφαση θεώρησης της Δ/νσης Δασών Κυκλάδων (ΑΔΑ:7Μ0ΥΟΡ1Ι-ΦΟΜ), κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 άρθρου 17 ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α’), με την οποία εγκρίθηκε το θεματικό περιεχόμενο και η βάση γεωχωρικών δεδομένων του εν

θέματι δασικού χάρτη.

9. Την αρ. πρ. 14192/15-5-2017 (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/26-5-2017) Απ. Υπ. Εσωτερικών «περί διορισμού Συντονιστή Α.Δ.Αιγαίου»

10. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Κυρώνουμε μερικώς τον δασικό χάρτη των πρώην ΟΤΑ Μυκονίων της ν. Μυκόνου, Ερμούπολης, Άνω Σύρου, Γαλησσά, Μάννα, Πάγου Φοίνικα, Χρουσσών, Βάρης, Ποσειδωνίας της ν. Σύρου, Αρτεμώνα, Απολλωνίας της ν. Σίφνου, Κιμώλου της ν. Κιμώλου και Μήλου της ν. Μήλου Κυκλάδων, ως προς τα τμήματά του, όπως θεωρήθηκαν με την αρ. πρ. 81722/20-12-2017 (ΑΔΑ:7Μ0ΥΟΡ1Ι-ΦΟΜ) απόφαση της Δ/νσης Δασών Κυκλάδων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και εμφανίζονται στα συνημμένα ψηφιακά διαγράμματα (.pdf ), (κλιμ. 1:20.000, 1:40.000, 1:25.000, 1:20.000 και 1:35.000 αντίστοιχα), που συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας, στα οποία αποτυπώνονται:

α. με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα τμήματα που αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 όπως ισχύει.

β. με κίτρινο περίγραμμα και κίτρινη διαγράμμιση, τα τμήματα που αποτελούν εκτάσεις που δεν διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ο ανωτέρω δασικός χάρτης καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή για όλα τα τμήματα που αποτυπώνονται σε αυτόν με πράσινο

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

7 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 28 437

438 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Δ’ 28/07.02.2018 περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα οποία αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει.

Επί των ανωτέρω εκτάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου 3, ως προς τις χορτολιβαδικές και τις πετρώδεις και βραχώδεις εκτάσεις των περιπτώσεων α’ και β’ της ως άνω παραγράφου.

Ο οριστικός δασικός χάρτης φυλάσσεται και τηρείται από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Κυκλάδων στον ειδικό διαδικτυακότόπο ανάρτησης δασικών χαρτών στην ιστοσελίδα της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.

Τα λοιπά τμήματα του αναρτημένου δασικού χάρτη, για τα οποία είτε ασκήθηκαν αντιρρήσεις είτε εξαιρέθηκαν κατά τα προβλεπόμενα της με αριθμό 81722/20-12-2017 απόφασης θεώρησης, αποτελούν τον προσωρινό δασικό χάρτη, της παρ. 7 του άρθρου 17 ν. 3889/2010.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ερμούπολη, 21 Δεκεμβρίου 2017

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

 Δείτε την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σε μορφή pdf

separator

separator