phone icon+30 22870 23110
divider

Archive


Καθεστώς λειτουργίας για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020 του Άμισθου Υποθηκοφυλακείου -ΚΓ ΜΗΛΟΥ

/ 0 Comments

Ο Υποθηκοφύλακας – Προϊστάμενος του ΚΓ Μήλου λαμβάνοντας υπόψιν του το με αριθμ. 1587/25-04-2020 ΦΕΚ Τεύχος Β, Αποφασίζει την επαναλειτουργία του γραφείου, για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020, ως ακολούθως:

METΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥ ΙΟΥ COVID-19

Επιτρέπονται οι κάθε είδους συναλλαγές, καθώς και ο έλεγχος των αρχείων YΠΟ ΤΗΝ ΑΥΣΤΗΡΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ του ιού Covid-19:

1) Οι πολίτες θα εισέρχονται στην Υπηρεσία Ένας (1) μόνο, με μάσκα προφύλαξης, ειδικά γάντια και χρήση αντισηπτικού το οποίο θα βρίσκεται στην είσοδο του γραφείου, για κατάθεση ΚΑΙ Μόνο αιτήσεων προς έκδοση πιστοποιητικών, αντιγράφων συμβολαίων, κτηματογραφικών αποσπασμάτων-διαγραμμάτων και λοιπών πιστοποιητικών κτηματολογίου. Οι υπόλοιποι θα περιμένουν τη σειρά τους ΕΚΤΟΣ γραφείου. Για την αποφυγή ταλαιπωρίας, συνιστάται η υποβολή των αιτήσεων νε γίνεται είτε με fax ή email ή και με courier ή ταχυδρομικά και πληρωμή του κόστους αυτών κατόπιν συνεννόησης μας. Η αποστολή πιστοποιητικών θα μπορεί να γίνεται με courier με έξοδα του παραλήπτη.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΟΥ 13.00.

2) Οι συμβολαιογράφοι θα εισέρχονται στην Υπηρεσία Ένας (1) μόνο, με μάσκα προφύλαξης, ειδικά γάντια απαραίτητα, για κατάθεση ΚΑΙ ΜΟΝΟ πράξεων προς καταχώρηση άλλως θα τα αποστέλλουν με courier ή ταχυδρομικά και πληρωμή με τρόπο που θα καθορίζεται κατόπιν μεταξύ μας συνεννόησης.

3) Οι δικηγόροι και δικ. επιμελητές, εφ’ όσον πρόκειται για διενέργεια ελέγχου, θα εισέρχονται στην Υπηρεσία ανά δύο  (2) συνολικά, με μάσκα προφύλαξης και ειδικά γάντια.

4) Οι τοπογράφοι-μηχανικοί θα εισέχονται ΕΝΑΣ (1), με μάσκα προφύλαξης απαραίτητα και ειδικά γάντια, ΚΑΙ ΜΟΝΟ για κατάθεση αιτήσεων, κατόπιν εξουσιοδότησης των εντολέων τους, για έκδοση πιστοποιητικών, αντιγράφων συμβολαίων, κτηματογραφικών αποσπασμάτων-διαγραμμάτων και λοιπών πιστοποιητικών κτηματολογίου.

Προς διευκόλυνση της διενέργειας ελέγχου τίτλων, παρακαλείσθε όπως, πριν την επίσκεψη στο χώρο, προς αποφυγήν συνωστισμού και ταλαιπωρίας και για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας, επικοινωνείσετε με το Υποθηκοφυλακείο – Κτηματολογικό γραφείο.

Η επικοινωνία για κάθε θέμα (πλην κατάθεσης εγγράφων-αιτήσεων και ελέγχου τίτλων) γίνεται μόνο τηλεφωνικά και όχι με αυτοπρόσωπη παρουσία.

Όλοι οι ευρισκόμενοι μέσα στην υπηρεσία, θα τηρούν απόσταση δύο μέτρων μεταξύ τους και μεταξύ αυτών και των εργαζόμενων.

Τέλος, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης όλων των παραπάνω, θα υποχρεωθούμε να καταργήσουμε την φυσική παρουσία των συναλλασσόμενων.

Παρακαλούμε όλους να αποφεύγουν την προσέλευση και κατάθεση αιτήσεων ή πράξεων που δεν επείγουν.

Συνιστούμε την αποφυγή προσέλευσης στο χώρο της υπηρεσίας ατόμων με οιοδήποτε σύμπτωμα ίωσης.

Υπενθυμίζουμε ότι η παραβίαση των διατάξεων των σχετικών με τη διάδοση της νόσου διώκεται ποινικώς τόσο από ειδικές διατάξεις όσο και κατά άρθρο 285 Π.Κ.

Να θυμάστε ότι προέχει η υγεία όλων μας. 

Τα μέτρα θα διατηρηθούν σε ισχύ για όσο χρονικό διάστημα κριθεί απαραίτητο από τις αρμόδιες αρχές.

Ελπίζουμε στην κατανόηση και συνεργασία σας

Ο υποθηκοφύλακας
Λιβάνιος Ανδρ. Στυλιανός


separator

Κλειστά έως και 27.4.2020 τα υποθηκοφυλάκεια και τα κτηματολογικά γραφεία.

/ 0 Comments

1. Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείωνΡόδου, Κω – Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτωντου Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 11.4.2020 έως και 27.4.2020.

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24404


separator

Κλειστά μέχρι 2 Απριλίου τα υποθηκοφυλάκεια και τα κτηματολογικά γραφεία.

/ 0 Comments

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η κοινή υπουργική απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 19738/19-03-2020 σύμφωνα με την οποία τα συναρμόδια υπουργεία αποφασίζουν την προσωρινή μερική απαγόρευση λειτουργίας των έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλακείων, καθώς των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 20.03.2020 έως και 2.4.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 18.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Αναστέλλονται:
α) οι κάθε είδους συναλλαγές, καθώς και ο έλεγχος των αρχείων,
β) κάθε προθεσμία σχετική με τη μεταγραφή, εγγραφή, καταχώριση αιτήσεων και πράξεων ή τη λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων και
γ) η παραγραφή κάθε συναφούς αξιώσεως.

Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται οι διοικητικές λειτουργίες των έμμισθων υποθηκοφυλακείων, καθώς των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Για όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα έμμισθα και άμισθα υποθηκοφυλακεία και στα κτηματολογικά γραφεία Ρόδου, Κω-Λέρου, στα κτηματολογικά γραφεία Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και στα κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως αυτά ισχύουν.


separator

Παρατείνεται η προθεσμία για άσκηση αγωγής διόρθωσης

/ 0 Comments

Παρατείνεται για ακόμη μία φορά η προθεσμία του άρθρου 6 παρ. 2 Ν. 2664/1998 συνολικά σε δέκα πέντε (15) έτη από την έναρξη λειτουργίας του κτηματολογικού γραφείου για τίς περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφιση πριν  από την 2.8.2006 με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 3 του νομοσχεδίου που εισήχθη στη Βουλή. Με μία εξαίρεση: Η διάταξη δεν αφορά τίς περιοχές στις οποίες η προθεσμία έχει λήξει την 30-11-2018 δηλαδή τίς περιοχές των οποίων η 14ετία έληγε μέχρι την 28-2-2018.

Read More


separator

Κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου & ρυμοτομική απαλλοτρίωση.

/ 0 Comments

ΣΟΦΙΑ Ε. ΠΑΥΛΑΚΗ, Δικηγόρος,
ΜΔΕ Περιβαλλοντική Πολιτική

Ι. Εισαγωγή

Το ζήτημα της κατάργησης κοινοχρήστων χώρων πρασίνου λόγω άρσεως μη συντελεσμένων ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων απασχολεί ήδη προ πολλών ετών τη δικαιοσύνη, τη δημόσια διοίκηση, τις τοπικές αρχές και την ελληνική κοινωνία και αποτελεί σημείο επαφής και σύγκρουσης των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων της απόλαυσης υγιούς και βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και της αξίωσης για αποκατάσταση των προσβολών της ιδιοκτησίας που προκαλούνται από τη χρονικά παρατεταμένη δέσμευσή της χωρίς υλοποίηση του σκοπού της απαλλοτριώσεως.Read More


separator

Νέες αναρτήσεις δασικών χαρτών στις Κυκλάδες – Μήλος

/ 0 Comments

Νέο πακέτο αναρτήσεων δασικών χαρτών αναμένεται να παρουσιάσει την ερχόμενη εβδομάδα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.Read More


separator

Προστασία προσωπικών δεδομένων

/ 0 Comments


separator

Μερική κύρωση του Δασικού Χάρτη

/ 0 Comments

Μερική κύρωση του Δασικού Χάρτη των πρώην ΟΤΑ Μυκονίων της ν. Μυκόνου, Ερμούπολης, Ανω Σύρου, Γαλησσά, Μάννα, Πάγου Φοίνικα, Χρουσσών, Βάρης, Ποσειδωνίας της ν. Σύρου, Αρτεμώνα, Απολλωνίας της ν. Σίφνου, Κιμώλου της ν. Κιμώλου και Μήλου της ν. Μήλου (άρθρο 17 ν. 3889/2010).

Read More


separator

Ντου της εφορίας στα ακίνητα των οφειλετών – Τους «κάρφωσε» το Κτηματολόγιο

/ 0 Comments

Ντου της εφορίας στα ακίνητα των οφειλετών – Τους «κάρφωσε» το Κτηματολόγιο

Αμ’ έπος, αμ’ έργον. Πρώτα η ΑΑΔΕ προειδοποίησε και τώρα σφίγγει τον κλοιό γύρω απ’ όσους χρωστάνε στην εφορία και υπάρχουν ενδείξεις ότι “κρύβουν” ακίνητα.

Τα αποκαλυπτήρια γίνονται με τη βοήθεια του Κτηματολογίου, στα στοιχεία του οποίου έχουν, πλέον, πρόσβαση οι ελεγκτικές Αρχές και ήδη υπάρχει λίστα οφειλετών με χρέη άνω των 10.000 ευρώ.Read More


separator

Ενημέρωση για 12/12/2016

/ 0 Comments

Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου το υποθηκοφυλακείο, κτηματολογικό γραφείο θα παραμείνει κλειστό λόγω της εορτής του Αγίου Σπυρίδωνα πολιούχου του οικισμού της έδρας του γραφείου.


separator


separator